11 postępowań w sprawie powiększania piersi rakotwórczym żelem

11 postępowań w sprawie powiększania piersi rakotwórczym żelem

Rzecznik Praw Pacjenta wszczął do tej pory 11 postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów powiększania lub modelowania piersi za pomocą rakotwórczego żelu Aquafilling Bodyline. 

Konsekwencją zabiegów z wykorzystaniem tego preparatu były liczne, bardzo poważne dolegliwości zdrowotne zgłaszane przez pacjentki, które się im poddały. Do najczęstszych należały: zgrubienia piersi, migracja preparatu po całym ciele, uszkodzenia gruczołu piersiowego czy dysproporcja w wielkości piersi.

Zarzuty pacjentek dotyczyły wstrzyknięcia do ich piersi szkodliwego i rakotwórczego żelu w ramach zabiegów medycyny estetycznej. Pacjentki wskazywały na brak udzielenia szczegółowych, wyczerpujących informacji o rodzaju i charakterze zabiegów, a także ryzyku, skutkach ubocznych i możliwych powikłaniach zdrowotnych związanych z zastosowaniem preparatu – wyjaśnia Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

Lekarze wstrzykiwali żel, wiedząc, że jest niebezpieczny

Osiem z 11 wszczętych przez niego postępowań wyjaśniających zakończyło się już stwierdzeniem naruszenia praw pacjentek – do świadczeń zdrowotnych, informacji, wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej.

Opieka medyczna sprawowana nad pacjentkami związana z ich przygotowaniem do wykonania zabiegu była realizowana bez zachowania należytej staranności, na przykład brak jest wpisu do dokumentacji medycznej o wykonanych badaniach czy przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego przed zabiegiem. Nie przekazano pacjentkom pełnych i wyczerpujących informacji na temat zabiegu i możliwych powikłań – tłumaczy Bartłomiej Chmielowiec.

W każdym z rozstrzygnięć stwierdzono naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Z uzyskanych przez Rzecznika Praw Pacjenta informacji wynika, że lekarze wykonujący zabiegi posiadali informacje o działaniach niepożądanych preparatu. 27 stycznia 2020 r. został on wycofany z obrotu przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a na terytorium Stanów Zjednoczonych w ogóle nie został dopuszczony do stosowania.

W treści wydanych rozstrzygnięć Rzecznik Praw Pacjenta sformułował zalecenia dotyczące m.in.:

  • podjęcia działań naprawczych w celu wyeliminowania wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości;
  • przeprowadzenia szkoleń w zakresie praw pacjenta;
  • zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych bez uzyskania od pacjenta pisemnej zgody oraz konieczności przekazania pełnych i wyczerpujących informacji dotyczących zabiegu.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Ponadto, jak poinformowało Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, w każdym z rozstrzygnięć Bartłomiej Chmielowiec zawnioskował o wypłatę pacjentkom odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia w związku z zawinionym naruszeniem ich praw oraz za doznaną krzywdę.

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się postępowanie cywilne zainicjowane przez jedną z pacjentek, do którego Rzecznik Praw Pacjenta przystąpił na prawach przysługujących prokuratorowi.

Będę wspierał kolejne pacjentki, które zdecydowały się na powiększenie piersi metodą Aquafilling poprzez udział w postępowaniach cywilnych w dochodzeniu roszczeń – zapewnił Bartłomiej Chmielowiec, który – jak sam podkreśla – jest zbulwersowany tą sprawą. – Takie sytuacje nigdy nie powinny mieć miejsca komentuje.

Dlatego podjął ścisłą współpracę z Prokuraturą Okręgową w Warszawie, bo uważa, że sprawa musi zostać wnikliwie wyjaśniona także z perspektywy odpowiedzialności karnej. – Na bieżąco będę informował prokuraturę o rezultatach działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta – zapewnił.

Apel do innych poszkodowanych

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zwraca się z apelem do kobiet poszkodowanych w podobnych okolicznościach o wypełnienie i przesłanie wniosku, który umożliwi Rzecznikowi podjęcie stosownych działań. Formularz można pobrać ze strony internetowej pod adresem https://www.gov.pl/web/rpp/wnioski.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod bezpłatnym numerem 800 190 590.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.