Zmiany na mapie żółtych i czerwonych powiatów

Zmiany na mapie żółtych i czerwonych powiatów

Od dziś obowiązuje zaktualizowana lista powiatów objętych dodatkowymi zaostrzeniami w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem.

Tym razem na liście jest 18 powiatów – 9 zaznaczonych na żółto i 9 czerwonych. W tych pierwszych, gdzie liczba zakażeń mieści się w przedziale 6-12 na 10 tys. mieszkańców, obostrzenia będą łagodniejsze. W strefach czerwonych (liczba zakażeń powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców) obowiązkowo trzeba zakrywać usta i nos w przestrzeni publicznej.

Powiaty zaliczone do czerwonych to: nowosądecki, Nowy Sącz, rybnicki, wodzisławski, Ruda Śląska, ostrzeszowski, Jastrzębie Zdrój (wcześniej Jastrzębie Zdrój było zakwalifikowane do strefy żółtej), wieluński, Rybnik.

Powiaty oznaczone na liście na żółto to: pszczyński (wcześniej znajdował się w strefie czerwonej), cieszyński, wieruszowski, Żory, raciborski (był w strefie zielonej), limanowski (ze strefy zielonej trafił do żółtej), grajewski (ze strefy zielonej został zakwalifikowany do żółtej), Biała Podlaska (wcześniej była w strefie zielonej), nowotarski (ze strefy zielonej do żółtej).

Lista obostrzeń obowiązujących w obu strefach

ObostrzenieObecnieStrefa czerwonaStrefa żółta
Organizacja kongresów i targówJest dopuszczalne:1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.1) Zakaz2) Zakaz1) bez zmian 2) 1 osoba na 4 m kw.
Wydarzenia sportowe1. Piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.2. Sport, w którym nie ma  ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.3. Sport na basenach – co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.Bez publiczności25% widowni
Wydarzenia kulturalne Odbywają się: 1. w pomieszczeniach pod warunkiem:a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa. 2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa. 3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób. Nie ma limitu 150 osób.Zakaz1.       25% publiczności 2.       25% publiczności 3.       limit 100 osób
GastronomiaW lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.1 osoba na 4 mkw1 osoba na 4 m kw.
Działalność hotelarskaJest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,basenów, siłowni orazdziałalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona  w hotelu itp.Bez zmianBez zmian
aquaparki i baseny75% obłożenia obiektu w aquaparkach.Bez zmianBez zmian
Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjneObowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.Zakaz1 osoba na 10 m kw.
SiłownieNa siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.Zakaz1 osoba na 4 m kw.
Kina Zasady podobne jak przy wydarzenich kulturalnych- 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.Zakaz25% publiczności
Sanatoria, rehabilitacjaWarunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.ZakazBez zmian
ZgromadzeniaZakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.Bez zmianBez zmian
Kościoły Jesli wydarznie religijne odbywa w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).1 os na 4 mkw150 osób na zewnątrzBez zmian
Wesela i inne uroczystości „rodzinne”Do 150 osób. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.50 osób100 osób
Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzajuDo 150 osób. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.50 osób100 osób
Transport zbiorowyPojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:a) 100 % liczby miejsc siedzących albob) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych. Obowiązek zakrywania ust i nosa.  a)50 % siedzących, jeśli pojazd wjeżdża na teren strefy, nie można wsiadać dopóki nie ma poniżej 50 %Bez zmian
MaskiObowiązek:1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m;3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;4) w obiektach handlowych lub usługowych;5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.Wszędzie maski w przestrzeni publicznejBez zmian
HandelObowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.Bez zmianBez zmian
Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)Pd warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni  przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.Zakaz25% publiczności
Kluby nocne, dyskotekiZakaz prowadzenia działalności.Bez zmianBez zmian
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażuW miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekunBez zmianBez zmian
Transport lotniczy1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;2) dezynfekcji statku powietrznego:a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Bez zmianBez zmian
Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

26.02-3.03: Tydzień Wiedzy o Półpaścu. Czy wiesz, co to za choroba?

Każdy, kto przechorował ospę wietrzną, nosi w sobie uśpionego wirusa, który przy spadku odporności może się reaktywować i wywołać półpaśca. Ryzyko zachorowania na tę chorobę gwałtownie wzrasta po 50. roku życia.