Oncoindex o dostępności leczenia dla chorych na raka

Oncoindex o dostępności leczenia dla chorych na raka

Fot. pixabay.com

Coraz lepszy dostęp do leków na raka, ale wciąż daleko nam do standardów europejskich – takie wnioski płyną z analizy przeprowadzonej przez Oncoindex.

Oncoindex to portal założony przez Fundację Alivia w celu mierzenia poziomu dostępności terapii onkologicznych w Polsce. Z jego ostatniej analizy wynika, że jest on najlepszy od 3 lat. W tym czasie najwięcej zyskali chorzy na raka piersi i jelita grubego, dla których zakres refundowanych opcji terapeutycznych jest coraz szerszy. Jednak nadal w Polsce nie refunduje się 44 ze 101 terapii lekowych rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO).

Jest lepiej, ale wcale nie dobrze

Wartość Oncoindexu, w stosunku do wcześniejszego pomiaru z września 2019 roku, zmieniła się o 3 punkty i wynosi obecnie -67 (-100 oznacza zupełny brak dostępu do terapii, a poziom 0 pełną, zgodną z aktualną wiedzą medyczną możliwość leczenia chorych).

W analizowanych 17 najbardziej śmiertelnych grupach chorób nowotworowych 44 ze 101 terapii lekowych zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej nie jest w ogóle dostępnych dla polskich pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci za terapię tymi lekami, mimo że ich zastosowanie jest poparte aktualną wiedzą medyczną.

Kolejne 34 terapie są refundowane, ale z poważnymi ograniczeniami wynikającymi z restrykcyjnych kryteriów przyjętych przez Ministerstwo Zdrowia.

Tylko 23 ze 101 analizowanych farmaceutyków może być wykorzystanych przez lekarzy onkologów zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi.

Nowe cząsteczki poprawiły sytuację chorych na raka w Polsce

Od stycznia 2020 roku na listach refundacyjnych pojawiła się substancja czynna trastuzumab emtansine – długo oczekiwana przez chore na raka piersi. Jest refundowana zgodnie z wytycznymi europejskimi. Lek ten, wraz z wcześniej wprowadzonymi palbocyklibem, rybocyklibem oraz pertuzumabem, zapewnia pacjentkom i opiekującym się nimi lekarzom dużo więcej opcji leczenia.

Wprowadzenie nowych substancji w leczeniu raka piersi to istotna zmiana. Nigdy wcześniej pacjentki nie miały tak szerokiego dostępu do nowoczesnych terapii.

[Bartosz Poliński, prezes Fundacji Alivia]


Również pacjenci z rakiem płuca zyskali dostęp do nowych opcji terapeutycznych. Od stycznia br. refundowany jest cerytynib, choć dla mniejszej grupy pacjentów, niż wynika to z rekomendacji ESMO.

W leczeniu raka jelita grubego oraz raka odbytnicy bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie do refundacji typiracylu z triflurydyną, co jest zgodne z wytycznymi ESMO.

Mimo wprowadzenia nowych leków na listy refundacyjne, chorzy nadal nie są leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. W terapii raka płuca na 19 zaleconych substancji tylko jedna jest dostępna zgodnie z wytycznymi ESMO, 9 refundowanych jest z ograniczeniami, a 9 w ogóle nie jest finansowana ze środków publicznych. W przypadku raka piersi wciąż nie ma dostępu do 6 z 11 leków dostępnych w Europie.

[Bartosz Poliński, prezes Fundacji Alivia]

W żadnym z 17 typów nowotworów, na które umiera najwięcej ludzi, pacjenci nie mają pełnego dostępu do terapii zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. W leczeniu chorób onkologicznych wciąż daleko nam do europejskich standardów.

Szanse na przeżycie ma tylko 46 proc. chorych w Polsce

Według Europejskiego Indexu Zdrowia 2018, na 35 analizowanych krajów Polska znajduje się na trzecim miejscu, ale od końca. Według danych EUROCARE w ciągu 5 lat po usłyszeniu diagnozy tylko 46 proc. chorych Polaków nadal żyje.

Skuteczność leczenia nowotworów w Polsce, w porównaniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jest dramatyczna. Wyprzedza nas Bułgaria (47 proc. 5-letnich przeżyć), Litwa (48 proc.), czy Słowacja (51 proc.)

Wzywamy do solidarności w walce z rakiem i podpisania petycji, która jest dostępna na stronie https://www.alivia.org.pl. Postulujemy wdrożenie kompleksowej strategii walki z rakiem określającej konkretne i mierzalne cele, które będą prowadzić do redukcji śmiertelności. Domagamy się zapewnienia przez państwo środków finansowych umożliwiających realizację tej strategii, a także żądamy uznania walki z rakiem za ogólnopaństwowy, ponadpartyjny i długofalowy priorytet strategiczny. Rak to nie jest problem marginalnej grupy – zachoruje na niego co czwarty z nas, nasza rodzina i przyjaciele.

[Agata Polińska, wiceprezes Fundacji Alivia]

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Perfecta Planet Essence: 4 nowe produkty do pielęgnacji ciała

Linia Perfecta Planet Essence powiększyła się o cztery nowe produkty do pielęgnacji ciała. Połączenie gruszki z karmelem, grejpfruta z kawą i ashwagandhy z szafranem ma być gwarancją zmysłowych doznań i obietnicą gładkiego ciała.