Jakie zmiany w refundacji leków od 1 listopada?

Jakie zmiany w refundacji leków od 1 listopada?

Fot. MZ

76 nowych produktów leczniczych pojawi się na liście refundacyjnej, która zacznie obowiązywać 1 listopada – poinformowano na dzisiejszej konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia.

Na wprowadzane zmiany w wykazie refundacyjnym czekali z niecierpliwością m.in. chorzy na zaawansowanego raka jelita grubego, białaczkę limfocytową, cukrzycę, stwardnienie rozsiane, osteoporozę, hipercholesterolemię rodzinną i chorobę Leśniowskiego-Crohna.

Zmiany w programach lekowych

Chorzy na raka jelita grubego od dwóch lat walczyli o refundację III i IV linii leczenia. Wreszcie zostali wysłuchani – od 1 listopada w ramach programu lekowego ze środków publicznych będzie finansowany lek Lonsurf (triflurydyna w skojarzeniu z typiracylem).

W przypadku leczenia raka piersi pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Macieja Krzakowskiego zaowocowała połączeniem w jeden dwóch programów lekowych w raku piersi: „Leczenie raka piersi” oraz „Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem”. 

Na listopadowym wykazie znalazł się również lek Venclyxto (wenetoklaks) w skojarzeniu z rytuksymabem w terapii chorych bez i z delecją 17p lub/i mutacją TP53 w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem”.

Kolejne dwa leki trafią do programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej  się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego”. Chodzi o Ocrevus (okrelizumab) i Mavenclad (kladrybina) , które będą dostępne w II linii leczenia stwardnienia rozsianego. Refundacja leku Ocrevus  dotyczy również pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego. 

Listopadowa lista to także zmiany w leczeniu pacjentów z chorobami rzadkimi. Refundacją objęty został lek Entyvio (wedolizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego Crohna” jako kolejna opcja terapeutyczna. A program „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej” został uzupełniony o lek Repatha (ewolokumab) – kolejny inhibitor PCSK9.

Dobre wieści dla chorych na cukrzycę, osteoporozę i astmę

Chorzy na cukrzycę typu 2 będą mieli wreszcie dostęp do trzech leków z grupy flozyn: Forxigi (dapagliflozyna)Jardiance (empagliflozyna) oraz Invokany (kanagliflozyna). Wskazaniem do ich stosowania jest cukrzyca typu 2 u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

  • potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub
  • uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię lub
  • obecność trzech lub więcej głównych czynników ryzyka, którymi są: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość. 

Kolejną grupą pacjentów, którzy powinni być zadowoleni z nowej listy leków refundowanych, są osoby dotknięte osteoporozą. Lek Prolia (denosumab) będzie refundowana dla kobiet po 60 roku życia z osteoporozą pomenopauzalną i dla mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania po złamaniu osteoporotycznym lub po badania densytomytrycznym z wynikiem <= -2,5.

Zmiany będą również zauważalne dla alergików i astmatyków. Na listopadową listę wprowadzono Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego) do leczenia podtrzymującego. Lek będzie dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń. Nowe opakowanie zawiera 2 fiolki, dzięki którym leczenie może starczyć nawet na rok.

W ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE- zależnej (ICD-10  J 45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10  J 82)” refundacją objęto Fasenrę (benralizumab)

Ile leków potanieje, a ile zdrożeje

Do nowego projektu obwieszczenia ministra zdrowia dodano 76 produktów leczniczych. Dla 631 obecnych na wykazie produktów leczniczych spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 107,73 zł), a dla 587 spadną ceny detaliczne. Jak zapewnia resort zdrowia, maksymalny wzrost opłaty za leki refundowane wyniesie 58,91 zł.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Do grona ambasadorek #lubiesiebie dołączyło pięć aktorek

Katarzyna Herman, Jowita Budnik, Joanna Liszowska, Aleksandra Hamkało