Wybierasz się na urlop? Zabierz ze sobą EKUZ!

Wybierasz się na urlop? Zabierz ze sobą EKUZ!

Fot. pixabay.com

 Wybierając się na wypoczynek za granicę, nie zapomnij zabrać ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zadbaj o o swoje bezpieczeństwo.

„W razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku karta zagwarantuje nam darmową pomoc lekarską na terenie państw Unii Europejskiej oraz EFTA” – przypomina Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Do czego uprawnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który potwierdza nasze ubezpieczenie oraz prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), do którego należą Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria, na takich samych zasadach, z jakich korzystają obywatele tych krajów.

EKUZ przypomina kartę do bankomatu i jest wydawana bezpłatnie w oddziałach wojewódzkich i wyznaczonych delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia. Podpisany wniosek na wydanie karty (druk dostępny jest na stronie internetowej NFZ) można przesłać do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem. Można go również złożyć osobiście. Adresy oddziałów funduszu, w których wydawana jest karta EKUZ oraz dodatkowe informacje na jej temat dostępne są również na stronie NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Przy wyjazdach rodzinnych karta wystawiana jest oddzielnie dla każdego członka rodziny.

Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia radzą, aby przed wyjazdem za granicę zapoznać się z zasadami obowiązującymi w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w kraju, do którego się wybieramy.

Gdzie korzystać z pomocy za granicą

Podczas pobytu na terenie krajów Unii Europejskiej lub EFTA należy korzystać wyłącznie z placówek działających w ramach obowiązujących w nich powszechnych systemów ochrony zdrowia. Z własnej kieszeni zapłacimy za usługi, których EKUZ nie obejmuje, w tym między innymi:

 • prywatne usługi opieki zdrowotnej;
 • przelot do kraju;
 • zagubiony lub skradziony bagaż;
 • leczenie w sytuacji, gdy celem wyjazdu za granicę jest poddanie się leczeniu.

A co jeśli zdecydujesz się spędzić urlop w kraju? W tej sytuacji EKUZ nie jest Ci potrzebna. Dobrze jest jednak wiedzieć, że wypoczywając poza miejscem zamieszkania, masz prawo do:

 • pomocy lekarskiej w przychodni działającej w miejscu tymczasowego pobytu;
 • miedzy godz. 18.00 a 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy zgłoś się do ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tzw. „wieczorynki”;
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz pełniący dyżur może udzielić Ci porady także w miejscu Twojego pobytu oraz telefonicznie;
 • w sytuacji poważnego zagrożenia zdrowia pomocy szukaj w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w najbliższym szpitalu;
 • jeśli znajdziesz się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub w innym stanie nagłym, wezwij karetkę pogotowia ratunkowego, wybierając numer alarmowy 999 lub 112;
 • w przypadku, gdy Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, a cierpi na chorobę przewlekłą, zaopatrz je w zażywane dotychczas leki i pisemnie poinformuj opiekunów o tym, na co dziecko jest uczulone;
 • w razie potrzeby możesz także skorzystać z wizyty miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Long-COVID, czyli odległe skutki infekcji COVID-19 u dzieci

PIMS był do tej pory jedyną znaną konsekwencją