RPP: Szpital naruszył zbiorowe prawa pacjentów

RPP: Szpital naruszył zbiorowe prawa pacjentów

- Aktualności
Fot. Biuro RPP

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał pierwszą decyzję w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Jeśli szpital, którego dotyczy sprawa, nie wykona decyzji RPP, zapłaci karę w wysokości do 500 tys. zł.

Jedną z nieprawidłowości, na które wskazał Bartłomiej Chmielowiec, był brak zapewnienia przez szpital odpowiedniej jakości wody – zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w instalacji ciepłej wody placówki stwierdzono obecność bakterii Legionella sp.

Pacjenci mają prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W realizację tego prawa wpisuje się spełnianie przez podmioty lecznicze określonych norm jakościowych przewidzianych przepisami prawa, w tym dotyczących wody, aby użycie jej przez pacjentów było bezpieczne.

“Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom podczas ich pobytu w szpitalu jest kwestią absolutnie najważniejszą. W naszych działaniach kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej edukacji, bezpieczeństwa i wsparcia pacjentów” – tłumaczy Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

Mając na uwadze charakter wskazanych uchybień i ich wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, Rzecznik Praw Pacjenta współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie nadzoru nad spełnianiem przez podmioty lecznicze określonych wymagań higieniczno-sanitarnych, jakie powinny spełniać: personel medyczny, sprzęt i pomieszczenia, w których udzielane  są świadczenia zdrowotne oraz wykonywania decyzji organów tej służby.

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta ma rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania na szpital zostanie nałożona kara pieniężna do wysokości nawet 500 tys. zł.   

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj również

Poznajcie laureatów konkursu “Kryształowe Pióra”

13. edycja ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy “Kryształowe Pióra”