Kreator Roku 2022 w Ginekologii Onkologicznej. Kto zasłużył na taką nagrodę?

Kreator Roku 2022 w Ginekologii Onkologicznej. Kto zasłużył na taką nagrodę?

Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, po raz pierwszy w swojej historii, przyznało nagrody – Kreatory Roku 2022 w Ginekologii Onkologicznej. Otrzymały je osoby i instytucje, które w mijającym roku w szczególny sposób przyczyniły się do kreowania obrazu współczesnej ginekologii onkologicznej.

Kreatory Roku w Ginekologii Onkologicznej to nagroda, która ma za zadanie w szczególny sposób docenić osoby, które codzienną pracą i zaangażowaniem sprawiają, że możemy lepiej leczyć pacjentów z nowotworami ginekologicznymi. Cieszę się, że wśród członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej cały czas dostrzegamy pasję, która pozwala na ciągłe dokształcanie się i ogromne zaangażowanie w pracę, co przekłada się na dobrą opiekę nad naszymi pacjentkami. Nie byłoby to możliwe bez dostrzeżenia potrzeb polskich pacjentów przez Ministerstwo Zdrowia – mówi prof. Włodzimierz Sawicki, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, członek kapituły przyznającej Kreatory Roku w Ginekologii Onkologicznej.

Kogo uhonorowano nagrodą Kreatora Roku 2022 w Ginekologii Onkologicznej?

Kreatora Roku 2022 w Ginekologii Onkologicznej w kategorii działalność systemowa przyznano wiceministrowi zdrowia Maciejowi Miłkowskiemu za wprowadzenie rozwiązań systemowych dających chorym z rakiem jajnika dostęp do nowoczesnych terapii, zgodnych z najnowszymi osiągnięciami medycyny.

Kreator Roku 2022 w Ginekologii Onkologicznej w kategorii działalność naukowa trafił do prof. Jacka Sznurkowskiego, którego kapituła doceniła za „łamanie schematów myślenia i umiejętność zarażania swoją pasją zespołu w opracowaniu nowych wytycznych diagnostyki i leczenia raka endometrium”.

Kapituła przyznała Kreatora Roku w kategorii działalność edukacyjna prof. Janowi Kotarskiemu. Członkowie Kapituły docenili go za „stworzenie i rozwój Akademii Ginekologa Onkologa oraz pasję, wizję i nieustające zaangażowanie w edukację ginekologów onkologów”.

Doceniono też wsparcie działalności edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej – „za umiejętność połączenia działań lokalnych z ogólnokrajową działalnością edukacyjną” nagrodę Kreatora Roku 2022 w Ginekologii Onkologicznej w kategorii działalność edukacyjna otrzymała Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się nie tylko specjaliści zajmujący się leczeniem nowotworów ginekologicznych i decydenci, ale też osoby wspierające działalność Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Wiemy, że nawet najlepsi specjaliści nie będą w stanie pomóc pacjentom bez wsparcia osób, które działają na drugim planie i których na co dzień nie widać. Było to szczególnie widoczne w tym roku, w obliczu wojny w Ukrainie, kiedy stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem związanym z pomocą naszym wschodnim sąsiadom chorującym na nowotwory ginekologiczne. Ważne jest dostrzeganie potrzeb i problemów pacjentów i otwartość na pomoc drugiemu człowiekowi – mówi prof. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Statuetkę w kategorii działalność społeczna przyznano dr. hab. Marcinowi Bobińskiemu oraz Magdalenie Studnickiej, którzy wykazali się nadzwyczajnym zaangażowaniem we współpracę polsko-ukraińską i pomoc chorym z nowotworami ginekologicznymi z Ukrainy.

Kreatora Roku 2022 w kategorii działalność organizacyjna otrzymała Renata Buda, MBA, dyrektor zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, „za organizację przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej”.

Kto przyznawał w tym roku nagrody Polskiego Towarzystwa Onkologii Ginekologicznej?

W skład kapituły nagrody Kreator Roku 2022 w Ginekologii Onkologicznej weszli:

  • Prof. Włodzimierz Sawicki – prezes PTGO;
  • Prof. Mariusz Bidziński – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej;
  • Prof. Anita Chudecka-Głaz – wiceprezes PTGO;
  • Dr n. med. Aleksandra Zielińska – sekretarz PTGO;
  • Renata Buda, MBA – dyrektor zarządu PTGO (z wyłączeniem kategorii działalność gospodarcza);
  • Prof. Paweł Basta – wiceprezes PTGO;
  • Prof. Rafał Tarkowski – skarbnik PTGO.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

10-12 lipca odbędzie się 10. festiwal “Ślimakowe Rytmy”

W dniach 10-12 lipca odbędzie się jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu "Ślimakowe Rytmy". Jak zwykle będzie mu towarzyszyć konferencja naukowo-szkoleniowa.