Cała prawda o liczbie zachorowań na COVID-19 w Polsce

Cała prawda o liczbie zachorowań na COVID-19 w Polsce

Fot. pixabay.com

Ocena liczby zachorowań na COVID-19 tylko na podstawie zarejestrowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 nie odzwierciedla w pełni rzeczywistej sytuacji epidemiologicznej. Zwłaszcza że w około 20-30 proc. przypadków COVID-19 przebiega bezobjawowo.

Agencja Badań Medycznych we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny na zlecenie Ministerstwa Zdrowia uruchamia “Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO”, które ma na celu ocenę rzeczywistego rozpowszechnienie wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Projekt pod kierownictwem dr hab. Grzegorza Juszczyka pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jaki jest rzeczywisty odsetek populacji w Polsce, który przebył już infekcję SARS-CoV-2 i zyskał odporność na tego wirusa? W tym celu przeprowadzone zostaną badania seroepidemiologiczne, polegające na wykonaniu w badanej grupie testu z krwi w kierunku oznaczenia przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

– Dzięki porównaniu odsetka osób, u których wykrywa się przeciwciała, ze wskaźnikiem liczby zarejestrowanych przypadków zakażeń w odniesieniu do populacji (zapadalność skumulowana) będzie możliwe określenie liczby nierozpoznanych zakażeń. W większości krajów i regionów, w których wykonano takie badania, szacowany odsetek nierozpoznanych zakażeń waha się nawet od 95 do prawie 99 proc. – tłumaczą w Agencji Badań Medycznych.

Jak dodają, oszacowanie prawdziwego odsetka zakażeń SARS-CoV-2 pozwoli epidemiologom lepiej modelować przebieg epidemii. Duży odsetek osób uodpornionych spowalnia szerzenie się wirusa, umożliwiając tym samym większą kontrolę nad epidemią, a co za tym idzie, podejmowanie ważnych decyzji i luzowanie restrykcji. – Bez tej informacji decyzje o ewentualnych obostrzeniach muszą być podejmowane w oparciu o bardziej pesymistyczne prognozy – mówią eksperci.

“Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO” będzie realizowanie w trzech turach. W dwóch pierwszych (marzec i lipiec 2021) przebadanych zostanie po 11 850 osób ze wszystkich województw i grup wiekowych, w trzeciej (grudzień 2021/styczeń 2022) – 6300 osób powyżej 60. roku życia. W ankiecie towarzyszącej badaniu krwi zbierane będą dane dotyczące m.in. poprzedniego zachorowania lub kontaktu z osobą zakażoną, sposobu świadczenia pracy, stosowania się do zaleceń, czy udziału w imprezach i wydarzeniach publicznych. 

Badanie ma również ocenić stan zaszczepienia w społeczeństwie, m.in. w odniesieniu do grup zawodowych i innych czynników, uzupełniając tym samym rutynową sprawozdawczość dotyczącą szczepień.

Dane uzyskane w projekcie NIZP-PZH mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat utrzymywania się odporności po naturalnym zakażeniu SARS-CoV-2, najczęstszych czynników sprzyjających zakażeniu oraz wytwarzania i utrzymywania się przeciwciał po szczepieniu.

– Uzyskane wyniki w rozkładzie terytorialnym oraz według grup wieku i zawodu mogą również dostarczyć dodatkowych informacji służących modyfikacji rozpoznanych wcześniej priorytetowych grup populacji kwalifikowanych do szczepienia – podsumowują przedstawiciele Agencji Badań Medycznych. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.