Sprawdź, gdzie od jutra będzie zaostrzony reżim

Sprawdź, gdzie od jutra będzie zaostrzony reżim

Fot. pixabay.com

Od soboty w 19 powiatach z największym wzrostem zakażeń koronawirusem wracają niektóre obostrzenia. Jakie i gdzie?

Chcemy wprowadzić dodatkowe rygory w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń – w województwach śląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim – poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Największe obostrzenia będą obowiązywać od jutra w 9 powiatach oznaczonych kolorem czerwonym, czyli: ostrzeszowskim, nowosądeckim, w Nowym Sączu, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i powiecie wodzisławskim.

Łagodniejsze rygory będą dotyczyły 10 powiatów oznaczonych na żółto, do których zaliczono powiaty: wieruszowski, Jastrzębie-Zdrój, jarosławski, Żory, kępiński, przemyski, cieszyński, pińczowski, oświęcimski i Przemyśl.

Źródło: MZ

W większości Polski przyrosty zakażeń nie są duże, ale w niektórych regionach trzeba wprowadzić dodatkowe ograniczenia – poinformował minister Szumowski. – My tego wirusa i tę epidemię dopiero poznajemy. Nawet na temat chorób, które znamy od lat, mamy różne zdania ekspertów. Na temat COVID-u będziemy słyszeć nowe teorie, a stare okażą się fałszywymi tropami. Musimy zdać się na dużą dozę zdrowego rozsądku – dodał. 

Lista powiatów, w których wracają obostrzenia powstała na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wówczas dany powiat zaliczany został do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy. 

Lista powiatów, w których obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia, będzie poddawana bieżącej analizie i będzie się zmieniać dwa razy w tygodniu.

Jakie obostrzenia wprowadzono dla powiatów z czerwonej i żółtej strefy?

ObostrzenieObecnieStrefa czerwonaStrefa żółta
Organizacja kongresów i targówJest dopuszczalne: 1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc; 2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.1) Zakaz 2) Zakaz1) bez zmian 2) 1 osoba na 4 mkw
Wydarzenia sportowe1. Piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. 2. Sport, w którym nie ma  ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności. 3. Sport na basenach – co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. 4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.   Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.Bez publiczności25% widowni
Wydarzenia kulturalne  Odbywają się:  1. w pomieszczeniach pod warunkiem: a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami, b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.   2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem: a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.   3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem: a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw, b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m, c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.   Nie ma limitu 150 osób.Zakaz25% publiczności25% publicznościlimit 100 osób
GastronomiaW lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.1 osoba na 4 mkw1 osoba na 4 mkw
Działalność hotelarskaJest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,basenów, siłowni orazdziałalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona  w hotelu itp.Bez zmianBez zmian
aquaparki i baseny75% obłożenia obiektu w aquaparkach.Bez zmianBez zmian
Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjneObowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.Zakaz1 osoba na 10 mkw
SiłownieNa siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.Zakaz1 osoba na 4 mkw
Kina  Zasady podobne jak przy wydarzenich kulturalnych- 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.Zakaz25% publiczności
Sanatoria, rehabilitacjaWarunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.ZakazBez zmian
ZgromadzeniaZakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.Bez zmianBez zmian
Kościoły  Jesli wydarznie religijne odbywa w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).1 os na 4 mkw 150 osób na zewnątrzBez zmian
Wesela i inne uroczystości „rodzinne”Do 150 osób. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.50 osób100 osób
Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzajuDo 150 osób. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.50 osób100 osób
Transport zbiorowyPojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: a) 100 % liczby miejsc siedzących albo b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.   Obowiązek zakrywania ust i nosa.    a)50 % siedzących, jeśli pojazd wjeżdża na teren strefy, nie można wsiadać dopóki nie ma poniżej 50 %Bez zmian
MaskiObowiązek: 1) w środkach publicznego transportu zbiorowego; 2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m; 3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej; 4) w obiektach handlowych lub usługowych; 5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.   Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.Wszędzie maski w przestrzeni publicznejBez zmian
HandelObowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.Bez zmianBez zmian
Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)Pd warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni  przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.Zakaz25% publiczności
Kluby nocne, dyskotekiZakaz prowadzenia działalności.Bez zmianBez zmian
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażuW miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekunBez zmianBez zmian
Transport lotniczy1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego; 2) dezynfekcji statku powietrznego: a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami, b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną, c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin; 3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Bez zmianBez zmian
Źródło: MZ

Od 1 września potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza

W Ministerstwie Zdrowia powołują się na opinie ekspertów i lekarzy, według których nie ma praktycznie żadnych przeciwwskazań medycznych do zasłaniania ust i nosa. Dlatego od 1 września ma zostać wprowadzony obowiązek posiadania zaświadczenia potwierdzającego ewentualne przeciwwskazania medyczne.

Informujemy o tym dzisiaj, aby każdy mógł w nadchodzących tygodniach o takie zaświadczenie wystąpić – poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Jeśli ktoś ma na przykład ciężką alergię, może nosić przyłbicę.

[minister zdrowia Łukasz Szumowski]

Nie ma decyzji  w sprawie osób powracających z zagranicy

Nie zapadła jeszcze decyzja, czy osoby powracające do Polski z państw, w których jest duża liczba zakażeń koronawirusem, będą poddawane dwutygodniowej kwarantannie, czy też będą musiały przejść obowiązkowy test na obecność SARS-CoV-2. Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia wynika, że raczej skłaniają się ku wprowadzeniu obligatoryjnych badań. Jednak decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Na razie z zagranicy wraca niewielka liczba osób zakażonych, ale jeśli okaże się, że któreś kraje są ryzykowne, być może wprowadzimy obowiązek wykonania badania po powrocie do Polski – powiedział wiceminister Janusz Cieszyński.

Szef MZ zaapelował do wszystkich Polaków o “otrząśnięcie się z nastroju beztroski w całym kraju”.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Czy prosty test genetyczny COLOTECT zastąpi kolonoskopię?

Laboratorium Novazym i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczęły badanie porównujące skuteczność testu genetycznego COLOTECT z kolonoskopią.