Seks w dobie pandemii COVID-19 [RAPORT]

Seks w dobie pandemii COVID-19 [RAPORT]

Fot. Medicover

Mój związek wzmocnił się w czasie pandemii – twierdzi 22 proc. Polaków uczestniczących w badaniu ankietowym dotyczącym stanu zdrowia, relacji w związkach i życia seksualnego, które przeprowadził zespół prof. Zbigniewa Izdebskiego*.

Ponad 60 proc. respondentów oceniło, że w czasie izolacji w ich związku nic się nie zmieniło. Kilkanaście procent uważa, że ich relacja uległa pogorszeniu, a 5 proc, że w czasie pandemii pierwszy raz pomyślało o rozwodzie. W badanej grupie ok. 3 tys. osób w różnych przedziałach wiekowych (18+) 21proc. Polaków zadeklarowało, że w przyszłości chciałoby mieć dzieci. Pod wpływem lockdownu 14 proc. zdecydowało się przełożyć swoje plany prokreacyjne.

Dzięki badaniu prof. Izdebskiego można dowiedzieć się również, w których regionach Polski mieszkańcy najlepiej oceniają swoje związki. Najkorzystniej w tym zestawieniu wypadły województwa: podlaskie (85 proc. pozytywnych odpowiedzi), podkarpackie (82 proc.) i kujawsko-pomorskie (81 proc.).

Seks w warunkach lockdownu

Z zaprezentowanego dzisiaj raportu z badania wynika, że 51 proc. Polaków pozytywnie oceniło swoje życie seksualne. Najbardziej zadowolone były osoby w wieku od 30 do 49 lat (59 proc. odpowiedzi „bardzo dobrze” i „raczej dobrze”), a także osoby w wieku od 18. do 29. roku życia (55 proc. odpowiedzi pozytywnych).

Największe obawy dotyczące trudności z odbyciem stosunku seksualnego dotyczyły zmęczenia i stresu, które deklarowało 25 proc. kobiet i 22 proc. mężczyzn, a także obecności dzieci i innych osób w domu (odpowiednio 18 proc. i 14 proc.). Wzrost zainteresowania seksem zanotowano u 22 proc. mężczyzn, szczególnie w grupie wiekowej 18-29 lat. U kobiet wzrost zainteresowania zadeklarowało 13 proc. respondentek, najwięcej pozytywnych odpowiedzi było w najniższej grupie wiekowej (18-29 lat).

Badania wymuszone przez pandemię

Badaniami nad seksualnością Polaków prof. Zbigniew Izdebski zajmuje się już od 1997 roku. Do tej pory zrealizował pięć edycji. Kolejną planował w przyszłym roku, jednak z powodu pandemii COVID-19 zdecydował się na przeprowadzenie ich rok wcześniej, aby zbadać stan zdrowia, relacji w związkach i zachowań seksualnych Polek i Polaków w pierwszych miesiącach epidemii w Polsce – od marca do maja.

– Chciałem dowiedzieć się, jaka jest kondycja psychiczna i fizyczna Polaków w trakcie izolacji, która nas wszystkich zaskoczyła. Dopiero na tym tle mogłem odnieść się do kwestii związanych z relacjami w związkach i aktywności seksualnej – tłumaczy prof. Zbigniew Izdebski.

Młodzi i seniorzy w czasie lockdownu

– Bardzo często w dyskusji, która dotyczy koronawirusa, odnosimy się do osób starszych, wskazując na to, że jest to grupa najbardziej zagrożona epidemicznie. Okazuje się jednak, że kiedy myślimy o zdrowiu publicznym, powinniśmy też zwracać szczególną uwagę na osoby młode. To właśnie je w największym stopniu dotknął kryzys psychiczny spowodowany izolacją – mówi prof. Zbigniew Izdebski, dodając, że osoby w późniejszych fazach życia, będące np. na emeryturze, w przeciwieństwie do młodych przyzwyczaiły się do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i z samotnością.

Jak młodzi ludzie znoszą lockdown? 39 proc. osób w wieku od 18 do 29 lat uważa, że w czasie pandemii zwiększyły się u nich odczucia przewlekłego zmęczenia, osłabienia, senności, trudności z koncentracją. Respondenci z tej grupy wiekowej wskazywali też, że częściej zdarzały im się napady złości, agresji czy frustracji. Młodzi najsilniej odczuli również samotność. Zwiększenie tego odczucia deklarowało 41 proc. badanych, a 44 proc. przeżywało silniej okresy przygnębienia czy nawet stany depresyjne.

Na pytanie, czy w czasie pandemii koronawirusa miała pani/pan okres załamania lub kryzysu psychicznego, 53 proc. pozytywnych odpowiedzi zanotowano u uczniów i studentów. Najmniej pozytywnych odpowiedzi na to pytanie podali emeryci i renciści (21 proc.). Najsilniej odczuwalny kryzys zanotowano w okresie Świąt Wielkanocnych.

Kto jest najbardziej zadowolony z życia w szczególnych warunkach?

Od marca do maja, czyli w pierwszym okresie pandemii COVID-19, 66 proc. Polaków czuło się zadowolonych z życia. 55 proc. pozytywnie oceniało stan swojego zdrowia, 48 proc. doświadczyło przemęczenia i kryzysu fizycznego, a 31 proc. – kryzysu psychicznego.

* Prof. Zbigniew Izdebski jest pedagogiem, specjalistą zdrowia publicznego i seksuologiem, certyfikowanym doradcą rodzinnym. Jest kierownikiem Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz szefem Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Zabrze. Robot da Vinci wesprze lekarzy w leczeniu chorych na raka prostaty

Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu ma od