Kondycja fizyczna uczniów jest już katastrofalna (RAPORT)

Kondycja fizyczna uczniów jest już katastrofalna (RAPORT)

Fot. pixabay.com

Kondycja fizyczna polskich uczniów jest katastrofalna. Aż 94 proc. nie potrafi prawidłowo biegać, skakać czy rzucać piłką — dowodzi raport Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Raport na temat kondycji fizycznej polskich uczniów powstał na podstawie wyników badania przeprowadzonego w 2023 roku wśród ponad 2 tysięcy uczniów z 17 podstawówek z całego kraju. Przeprowadzono je w ramach 3. edycji programu “WF z AWF. Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”, realizowanego w podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych. Jego zadaniem jest aktywizacja dzieci i młodzieży, istotna w kontekście pogorszenia kondycji fizycznej, szczególnie nasilonej w trakcie pandemii COVID-19.

Od 2021 roku realizujemy program “WF z AWF” i prowadzimy badania dotyczące kondycji fizycznej oraz podstawowych umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży. Diagnoza pokazuje, w zasadzie już trzeci rok z rzędu, że większość dzieci jest niesprawna ruchowo.

prof. Bartosz Molik, rektor AWF w Warszawie

Kondycja fizyczna uczniów — co się na nią składa?

W ramach badania analizowano m.in. tzw. fundamentalne umiejętności ruchowe — niezbędne i podstawowe umiejętności warunkujące uczestnictwo w aktywności fizycznej oraz ułatwiające funkcjonowanie w codziennym życiu, np. umożliwiając bezpieczne zeskoczenie ze schodów. Do najpowszechniej wykorzystywanych umiejętności w czasie aktywności i szerokiej gamy sportów należą: bieg, skok, rzut, chwyt, kozłowanie i uderzenie (np. kopnięcie piłki).

W tej części badań nie sprawdzaliśmy, czy dziecko biega szybko, czy wolno albo czy wysoko skacze. Skupiliśmy się na tym, czy w ogóle potrafi biegać, skakać, rzucać, chwytać itd. Okazało się, że w sumie ponad 90 proc. dzieci w Polsce nie posiada podstawowych umiejętności ruchowych. Są nieprzygotowane do tego, by podejmować jakąkolwiek aktywność fizyczną.

prof. Bartosz Molik, rektor AWF w Warszawie

Według prof. Bartosza Molika uczniowie, którzy w klasach I-III nie opanowują podstawowych umiejętności ruchowych, nie chcą potem ćwiczyć, bo są słabsi, czują się wykluczeni. Uważają, że nauczyciel wymaga od nich zbyt dużo, stąd pojawiają się zwolnienia z wf, a co za tym idzie — brak regularnej aktywności fizycznej.

Kondycja fizyczna uczniów — dlaczego jest tak fatalna?

Jedną z przyczyn niechęci uczniów do aktywności fizycznej, której skutkiem jest fatalna kondycja fizyczna, jest to, że w większości szkół w pierwszych trzech klasach podstawówki zajęcia wychowania fizycznego prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie są odpowiednio przygotowani do prowadzenia tego typu lekcji.

W klasach I-III mówi się często o tzw. spontaniczności. Dziecko ma spontanicznie biegać, skakać, cieszyć się zajęciami. To trochę tak, jakby pani na lekcji matematyki powiedziała: “Dzielcie, mnóżcie sobie, jak chcecie, bawcie się matematyką”. Zarówno zajęcia matematyki, języka polskiego, jak również wychowania fizycznego powinny być odpowiednio prowadzone i ukierunkowane. I tak jak dziecko pod opieką nauczyciela uczy się czytać, pisać i liczyć, tak podczas zajęć wychowania fizycznego powinno się uczyć biegać i skakać.

prof. Bartosz Molik, rektor AWF w Warszawie

Kondycja fizyczna uczniów — jak ją poprawić?

Na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego pojawił się pomysł uruchomienia dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, w ramach których uczono by, jak pracować nad rozwojem ruchowym dzieci podczas zajęć wf. W opinii rektora AWF, jeśli pedagodzy mieliby takie studia, a nauczyciele wychowania fizycznego zostaną dodatkowo włączeni jako asysta do zajęć wf w klasach II i III szkoły podstawowej, to bylibyśmy w stanie zmienić aktualną fatalną sytuację. Jednocześnie podkreśla, że spadek poziomu kondycji fizycznej młodych Polaków nastąpił już w latach 90. XX wieku.

Było to związane z dynamicznym rozwojem cywilizacji. Komputery, telefony komórkowe spowodowały, że przestaliśmy się ruszać. Odbiło się to głównie na wytrzymałości, czyli wydolności krążeniowo-oddechowej. Jednak prawdziwym “gwoździem do trumny” okazała się w tym wypadku pandemia, która dodatkowo spowodowała izolację społeczną. Nasze raporty pokazały, że z tego powodu aktywność fizyczna była na bardzo niskim poziomie.

prof. Bartosz Molik, rektor AWF w Warszawie

Wdrażany od 2021 roku program “WF z AWF” zainicjował powstanie w całym kraju kilkudziesięciu tysięcy zajęć pozalekcyjnych, tzw. Sport Klubów. W latach 2021-23 wzięło w nich udział ponad 400 tysięcy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia były organizowane z podziałem na grupy wiekowe.

Jak podkreśla rektor AWF w Warszawie, chodzi o to, żeby wyrobić w uczniach nawyk regularnej, zdrowej aktywności fizycznej, czyli tzw. całożyciowej aktywności, która zaprocentuje w przyszłości. Jak podkreśla: dzieci nie mogą bać się ruchu, jest on naturalny niczym oddychanie.  

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Jak odróżnić wiarygodne informacje od fake newsów w sieci

Internet jest głównym źródłem informacji i rozrywki dla młodzieży. Kształtuje je opinie i postawy. Dlatego tak ważne jest, aby młodzi ludzie potrafili odróżnić wiarygodne źródła informacji od fake newsów w sieci.