Na raka płuca można zachorować nawet 25 lat po rzuceniu palenia

Na raka płuca można zachorować nawet 25 lat po rzuceniu palenia

Fot. pixabay.com

Jeśli udało Ci się wreszcie rozstać z nałogiem palenia, to wcale nie oznacza, że nie grozi Ci już zachorowanie na raka płuca. Dowiodło tego kohortowe, retrospektywne badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców.

Badacze poddali analizie dane ponad 8 tys. osób. Podczas obserwacji trwającej średnio 28 lat rozpoznano 284 przypadków raka płuca. Wskaźnik zachorowalności wśród osób wciąż palących wyniósł 1,97/1000 osób/rok, w grupie byłych palaczy był on niższy o 0,36, natomiast wśród osób, które nigdy nie paliły różnica wyniosła 1,71.

Osoby palące od co najmniej 21 lat miały, w porównaniu do osób niepalących, zwiększone ryzyko rozwoju raka płuca niezależnie od czasu, jaki upłynął od momentu rzucenia przez nie nałogu. W ciągu pierwszych pięciu lat od zaprzestania palenia ryzyko rozwoju tego nowotworu było ponad 12-krotnie wyższe, by w kolejnych pięciu latach obniżyć się do 11-krotnego. Pomiędzy 10. a 15. rokiem od zaprzestania palenia było blisko ośmiokrotnie niższe, natomiast w kolejnej dekadzie blisko sześciokrotnie niższe. I choć u osób, które przestały palić przed 25 laty obserwowano mniejsze ryzyko zachorowania, to wciąż było ono ponad trzykrotnie wyższe niż u osób niepalących.

Podsumowując swoją pracę, badacze podkreślili, że ich wyniki nie przekreślają znaczenia rzucenia palenia dla zmniejszenia ryzyka rozwoju nowotworów. Cztery spośród 10 nowotworów płuca rozpoznawanych u byłych palaczy dotyczyło osób, które przestały palić ponad 15 lat wcześniej, w związku z czym nie kwalifikują się do amerykańskich badań przesiewowych z zastosowaniem niskodawkowej tomografii komputerowej.

Więcej na academic.oup.com

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Long-COVID, czyli odległe skutki infekcji COVID-19 u dzieci

PIMS był do tej pory jedyną znaną konsekwencją