Badanie RATIONAL: czy analiza DNA okaże się sprzymierzeńcem w walce z chłoniakiem?

Badanie RATIONAL: czy analiza DNA okaże się sprzymierzeńcem w walce z chłoniakiem?

Instytut Hematologii i Transfuzjologii prowadzi niekomercyjne badanie kliniczne, które ma ocenić możliwość wcześniejszego rozpoznania wznowy chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL), a w efekcie doprowadzić do znacznie szybszego wdrożenia leczenia drugiej linii.

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) jest najczęściej występującym typem chłoniaka wywodzącym się z limfocytów B występującym u osób dorosłych. Stosowane obecnie schematy leczenia, oparte na wiarygodnych danych naukowych, pozwalają na osiągnięcie trwałych całkowitych remisji po leczeniu pierwszej linii u około 60 proc. chorych, ale u około 40 proc. pacjentów może dojść do nawrotu (wznowy) choroby.

Kluczowym elementem skutecznej terapii w przypadku nawrotu chłoniaka DLBCL jest szybkie wdrożenie leczenia drugiej linii. Niestety uchwycenie momentu wznowy tej choroby nie jest łatwe, gdyż techniki obrazowe, będące obecnie standardem praktyki klinicznej, nie mają wystarczająco wysokiej czułości i swoistości w wykrywaniu wznowy chłoniaka o niskim zaawansowaniu.

Chłoniaki to nowotwory układu chłonnego, zajmują szóste miejsce pod względem częstości występowania. Szacuje się, że rocznie w Europie rozpoznaje się kilkadziesiąt przypadków na 100 tys. mieszkańców. Chłoniaki najczęściej dotyczą osób po 50. roku życia, ale chorują również osoby znacznie młodsze.

Testowana jest nowa metoda wykrywania chłoniaka DLBCL

W Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, we współpracy z sześcioma ośrodkami hematologicznymi w Polsce, prowadzone jest niekomercyjne badanie kliniczne RATIONAL („Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA – badanie 2 fazy”). Finansuje je Agencja Badań Medycznych.

– Celem badania jest opracowanie algorytmu diagnostycznego, opartego na dynamice zmian stężenia krążącego DNA pochodzenia nowotworowego, pozwalającego na identyfikację chorych wrażliwych i opornych na leczenie, wczesne wykrycie nawrotu chłoniaka i ocenę, czy rozpoczęcie leczenia drugiej linii, podjęte w oparciu o ten marker, wpłynie na poprawę wyników leczenia w badanej grupie chorych. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej, zostało zarejestrowane i od kliku miesięcy prowadzona jest rekrutacja pacjentów – mówi prof. Ewa Lech-Marańda, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, a zarazem główny badacz w badaniu RATIONAL. – Wcześniejsze rozpoznanie wznowy chłoniaka, dzięki proponowanemu postępowaniu, może zwiększyć skuteczność leczenia drugiej linii, które będzie można rozpocząć wcześniej – przy mniejszej masie guza – dodaje.

Metodyka oceny nowotworowego cfDNA została opracowana i wdrożona w IHiT przez zespół diagnostów laboratoryjnych i bioinformatyków pod kierunkiem prof. Przemysława Juszczyńskiego, zastępcy dyrektora ds. Nauki w IHiT i kierownika naukowego projektu.

Pacjenci zainteresowani udziałem w badaniu mogą zgłaszać się do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii bezpośrednio lub drogą e-mailową: rational@ihit.waw.pl. RATIONAL jest badaniem wieloośrodkowym i prowadzone jest również w Gliwicach, Chorzowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. W najbliższych miesiącach dołączą do niego jeszcze dwa ośrodki z Katowic i Łodzi. Zachęcamy do sprawdzania informacji o badaniu na stronie www.ihit.waw.pl, gdzie znajdują się również szczegółowe informacje na temat aktualnie rekrutujących ośrodków.

dr n. med. Kamil Wiśniewski, Oddział Chorób Układu Chłonnego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii

We Wrocławiu prowadzą badanie dotyczące chłoniaków u dzieci i młodzieży

Zespół specjalistów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prowadzi badanie „LBL 2018 – Międzynarodowy i wieloośrodkowy program leczenia chłoniaków limfoblastycznych (LBL) dla dzieci i nastolatków”.

Chłoniaki limfoblastyczne (LBL) są rzadkim podtypem chłoniaka nieziarniczego u dzieci. Co roku 15 rodzin musi zmierzyć się z usłyszaną diagnozą. Około 70-80% dzieci ma szanse na ponad 5-letnie przeżycie wolne od choroby. Postępy w medycynie wciąż są niewystarczające, by zapobiec nawrotom, które w tym przypadku choroby dają złe rokowania (przeżywa ok. 14 proc. dzieci).

Najnowsze badania wskazują na znaczenie określonych zmian w tkance guza na poziomie molekularnym. W materiale pobranym z guza wykonuje się badania molekularne za pomocą nowoczesnej techniki sekwencjonowania. Wykrycie określonych zmian genetycznych ma istotny wpływ na przyporządkowanie chorego do terapeutycznej grupy ryzyka. W kwalifikacji do grupy ryzyka bierze się pod uwagę także stadium zaawansowania, immunofenotyp i brak lub zajęcie centralnego systemu nerwowego.

– Ze względu na rzadkie występowanie LBL u dzieci, wielośrodkowe, randomizowane i prospektywne badanie kliniczne może stanowić podstawę do wypracowania nowego, bardziej skutecznego i bezpiecznego modelu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z tym typem nowotworu – tłumaczy dr hab. Grażyna Wróbel, główny badacz.

Celem badania „LBL 2018 – Międzynarodowy i wieloośrodkowy program leczenia chłoniaków limfoblastycznych (LBL) dla dzieci i nastolatków”, które również jest finansowane przez Agencję Badań Medycznych, jest zwiększenie odsetka dzieci trwale wyleczonych z chłoniaka limfoblastycznego. Elementem innowacyjnym tego badania jest zastosowanie nowego sposobu przyporządkowania chorych do grup ryzyka z uwzględnieniem czynników genetycznych, co wiąże się z określonym schematem leczenia.

Źródło: ABM

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Tym pacjentom pomoc psychologiczna jest potrzebna na każdym etapie choroby

Choroba hematoonkologiczna bardzo często spada na pacjenta i jego rodzinę niespodziewanie. I choć na przestrzeni ostatnich lat postęp medycyny jest ogromny, to na każdym etapie leczenia — od podejrzenia choroby, poprzez pobyt w szpitalu, a także po zakończeniu leczenia, pacjentowi potrzebna jest pomoc psychologiczna.