Sprawdź, co się zmieni w programach lekowych

Sprawdź, co się zmieni w programach lekowych

- Aktualności
Fot. Pixabay.com

W projekcie wykazu leków refundowanych, który ma zacząć obowiązywać od 1 września 2017 r., znalazło się kilka ważnych zmian dla chorych.

  • W ramach nowego programu lekowego “Imbrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową” refundacją zostanie objęty lek Imbruvica (imbrutynib).
  • Nowy program lekowy zostanie również uruchomiony dla chorych na chłoniaki złośliwe – Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o zrefundowaniu im leku o nazwie Pixuvri (piksantron).
  • W ramach realizowanego już programu lekowego “Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B” refundacją zostanie objęty lek Rixubis (nonakog gamma) – rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia IX (rDNA). 
  • Zmieni się opis programu lekowego “Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna”. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło do niego kryteria, umożliwiające ponowne włączenie do leczenia adalimumabem lub infliksymabem dzieci, u których wystąpiło zaostrzenie choroby już po zakończeniu leczenia, pod warunkiem, że  wskaźnik aktywności PCDAI będzie u nich większy niż 10 punktów. Ponadto wprowadziło zmianę opisu dawkowania adalimumabu i infliksymabu – będzie ono prowadzone zgodnie z opisem zawartym w  Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) oraz  z uwzględnieniem rekomendacji ECCO/ESPGHAN.
  • W wyniku zmiany opisu programu lekowego “Leczenie stwardnienia rozsianego” możliwe będzie leczenie fumaranem dimetylu, peginterferonem beta 1a oraz teryflunomidem od 12. roku życia (w ramach wskazania off-label). Ponadto, z przeciwwskazań do stosowania octanu glatirameru usunięto ciążę. Skorygowano również wykluczenia dla leków pierwszej linii (zmiana progu skali EDSS z 4,5 na 5 punktów oraz zmiana parametrów limfopenii z 1000/µl na 500/µl dla interferonu beta).
  • W programie lekowym “Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego” wprowadzono kryterium ponownego włączenia dla pacjentek wyłączonych z leczenia z powodu ciąży oraz  zmieniono okres wykonywania  badania rezonansu magnetycznego (MRI) z 30 na 60 dni. Wszystkie te zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez prof. Danutę Ryglewicz, konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii.

Są też dobre wieści dla rodziców i opiekunów dzieci moczących się w nocy –  po udokumentowaniu nieskuteczności miesięcznego, a nie jak do tej pory trzymiesięcznego, postępowania wspomagającego i motywującego będą mogły otrzymać na receptę lek Minirin Melt (desmopresyna). Stało się to możliwe dzięki zmianie wskazania off-label “Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5. a 6. rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu”. O tę zmianę zabiegali od dawna zarówno rodzice chorych dzieci, jak i opiekujący się nimi lekarze.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj również

Strefa na Zdrowie – bezpłatne badania i porady specjalistów

Od 27 maja do 28 września potrwa ogólnopolska